CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Thu thập thông tin cá nhân:
Các thông tin thu thập thông qua website vikafoods.com thông qua việc đăng ký làm thành viên của website qua các from đăng ký trên trang chủ hoặc các trang con.
 
2. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập:
Với những thông tin thu thập sẽ giúp chúng tôi:
• Hỗ trợ khách hàng tốt hơn.
• Giải đáp thắc mắc khách hàng.
• Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi.
• Nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng bằng cách gửi thông báo duy trì website hoặc nâng cấp server đến cho khách hàng.

3. Cam kết bảo mật thông tin:
- Hiện tại vikafoods.comđang sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật cao về thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống.
- Nongsannamdan.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai. Thông tin của quý khách gửi cho Nongsannamdan.vn chỉ sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin mới nhất từ chúng tôi cho quý khách.

4. Thời gian lưu trữ thông tin.
Toàn bộ thông tin khách hàng đăng ký trên vikafoods.com hoặc các trang con sẽ được lưu trữ tại website đó cho đến khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hợp đồng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Với mỗi thành viên đăng ký trên vikafoods.com hoặc các trang con đều được cung cấp cho mỗi thành viên hệ thống chỉnh sửa thông tin cá nhân của thành viên đó, vì vậy thành viên đăng ký trên website Nongsannamdan.vn hoặc các trang con sẽ được chủ động chỉnh sửa thông tin và chịu trách nhiệm trước các thông tin khai báo, Nongsannamdan.vn không chịu trách nhiệm về việc khai báo đó.

+84 983 028 718

Để lại tin nhắn cho chúng tôi